Со стручен надзор од професионални агенции за одржување на хигиена, најсовремен прибор и машини за чистење ги нудиме следните услуги:

 

  • Еднократно генерално чистење по молерисување и по градежни работи
  • Одржување на хигиената на административниот простор
  • Одржување на хигиената на згради и влезови
  • Одржување на хигиената во индустриски објекти, болници и јавни установи
  • Чистење прозорци и излози
  • Чистење теписи и текстилни површини
  • Чистење и санирање на сите видови тврди и меки подни површини
  • Одржување на зелени површини
  • Изготвување на планови за чистење на барање на клиентот

 

Каде што нечистотијата претходно доминираше, сега не постои ништо освен чистота.

 

Со наша помош, ја зголемувате вредноста на Вашата работна и домашна средина, а на ентеријерите ја враќате нивната важност: стариот станува нов, а дотраениот шик.

 

Со надеж за остваруање на успешна соработка, Ве поздравуваме

 

Со почит

КЛИНТЕК ДООЕЛ Скопје