Побрзо од правосмукалка – поудобно од метла. Безжични метли се користат кога чистењето сомправосмукалка е скапо, а конвенционалното метење е премногу засрамувачко.

HOME & GARDEN

KB 5

6,289.40ден