fbpx

Машини за чистење со вода под висок притисок, со
моќна пумпа со коленестото вратило, керамички клипови и најнова технологија за запечатување.

NEW

PROFFESIONAL

HD 6/15-4 Classic

72,499.99ден
New

PROFFESIONAL

HD 7/18-4 Classic

89,899.48ден
New

PROFFESIONAL

HD 9/20-4 Classic

110,470.01ден