fbpx

HDS 11/18-4 S Classic

Машината за влез на ниво во суперкласа за чистење на топла вода со висок притисок: HDS 11 / 18-4
Classic. Со 4-полен електричен мотор со водeно ладење, со два резервоари за средство за чистење и сервисна електроника.