Договор за чистење. Успех преку партнерство.

Трендот кон аутсорсинг на задачите за чистење продолжува. Затоа, изгледите за давателите на услуги за чистење се позитивни, но тие исто така се соочуваат со голем број предизвици: динамична конкуренција, притисок од зголемените трошоци и дополнително нови активности и процедури во чистењето.

Добрите перформанси на чистење повеќе не се гаранција за успех.

Ефикасноста и одржливоста се одлучувачки фактори за успех, како и најдоброто управување и моќниот, доверлив партнер. Kärcher, светски лидер на пазарот за технологија за чистење.