Јако доволно за изградба Толку чисто што може да се преселите во голата структура.