Како би ги задоволиле Вашите потреби и барања, КЛИНТЕК ќе се залага за достапност на својата интернет страна www.klintek.com.mk 24 часа во денот.
Во случај на привремена недостапност односно прекин на интернет страната поради технички или надворешни влијанија надвор од контролата на КЛИНТЕК, не превземаме никаква одговорност и не гарантираме постојан пристап.
Сите податоци и информации објавени на интернет страната на КЛИНТЕК се од информативен карактер и за истите КЛИНТЕК го задржува правото за промена и менување во зависност од условите и потребите.
Како резултат на специфичноста на медиумот “интернет“, доколку поинаку не е предвидено согласно позитивните прописи во Р.Македонија, КЛИНТЕК не превзема одговорност за точноста и веродостојноста на објавените информации и документи.
Називот “КЛИНТЕК – Cleaning technology “ е трговски знак на КЛИНТЕК ДООЕЛ Скопје и се забранува секаков вид на негова употреба без претходна писмена согласност од КЛИНТЕК, КЛИНТЕК ДООЕЛ Скопје ги задржува сите права кои произлегуваат од трговскиот знак “КЛИНТЕК – Cleaning technology “.
Превземањето на информации, податоци и слики, нивна дистрибуција, пренос или користење на линкот од интернет страната на КЛИНТЕК е забрането. Употребата на истите е можна само за некомерцијални цели и лична употреба надвор од дозволеноста за било каква злоупотребата на податоците и опциите кои ги нуди интернет страната на КЛИНТЕК.
Сакаме да знаете дека овој сајт користи текстуални датотеки наречени “cookies”. Без нив сајтот нема да функционира правилно и многу од опциите нема да можете да ги видите.
Повеќе информации за тоа што се “cookies” и какви типови има можете да најдете овде