Правосмукалка за пепел и за сув отпад АД 4

Практично ја отстранува пепелта без контакт со нечистотии: силна правосмукалка за пепел и сува нечистотија АД 4 Премиум со метален резервоар од. 17 л, филтер. со чистење и разредување. енергетска ефик асност А + (скала А +++ до Д).