Прочистувач на воздух AF 50

Прочистувачот на воздух AF 50 со технологија на ласерски сензор, автоматски режим, дисплеј, филтрација H13 и филтрација со активен јаглен ги отстранува патогените, ситната прашина, алергените и мирисите во простории со големина од 50 до 65 m².