Едноделен филтер за правосмукалки WD2, WD 3, KWD 1–KWD 3, SE 4001,SE 4002.

Филтерот овозможува да се вакуумира без да се бара дополнителна промена на филтерот. Погоден е за модели како што се Kärcher влажни и суви правосмукалки WD 2 Plus, WD 3, KWD 1–KWD 3 и чистачите за вадење со прскање SE 4001 и SE 4002.