Часовник за заливање WT 2.000

3-насочен сплитер, вклучувајќи вентил за полнење. Наводнувањето автоматски се запира по истекот на избраното време (максимум 120 минути). Со G1 приклучок за славина и редуктор на G3 / 4.