NT 70/2 Me Classic *EU

NT 70/2 Me Classic е робустна, моќна и лесна за употреба двомоторна смукалка со 70- литарски сад за груба нечистотија, прашина и течности.

Технички карактеристики

Јачина на мотор max.: Мах. 2300 W
• Проток на воздух max.: 2 х 53 l/s
• Подпритисок max.: 225 / 22.5 KPa
• Волумен на резерварот за 70 l
• Тежина 19,0 kg
• Должина на електричен кабел 7,5 m
• Ниво на бучност 76 dB(A)
• Димензии LxBxH): 580×510×850 mm