CarpetPro Cleaner RM 760 Powder Classic

Моќно средства за длабинско чистење на текстил за спреј екстрациони машини – прашак CarpetPro Cleaner RM 760 Classic Powder. За текстилни подни облоги, тапесерија на sидови и тапацир (исто така помешани ткаенини и целосно синтетички влакна).