CarpetPro RM 760 детергент за чистење теписи, прашок, класичен

CarpetPro Cleaner RM 760 Класичен детергент во прав за чистење теписи со Спреј – екстракциона машина, за длабинско чистење, За текстилни и тапацирски површини (вклучувајќи мешани влакна и синтетички влакна).