CB 3

Миењето на автомобили навистина може да биде и флексибилно и брзо. Автоматското перење навистина може да биде брзо, економично и разноврсно. CB 3 ги обединува овие три квалитети во една автоматска машина за перење патнички возила која може да ги исполни сите барања.