FC 3 Cordless

FC 3 Бежичен чистач на подови со постојано снабдување со свежа вода благодарение на иновативната функција за самочистење. Рационализација на дизајнот на производот значи дека, без тешкотии, може да стигне под мебел.