FP 303

Уредот за вшмукување и полирање FP 303 се грижи за совршените резултати во полирањето на сите цврсти површини, како што се, на пример, паркет, ламинат, плута, камен, линолеум или ПВЦ.
Полирање подови до висок сјај. Со Karcher уредот за полирање и усисување, постигнувате оптимални резултати Триаголната полирачка форма обезбедува полирање во аглите, како и многу нови функции вклучувајќи смукање на прашината од полирање!