K 2 UNIVERSAL EDITION

Компресорот K2 Universal Edition сигурно ја отстранува лесната нечистотија околу куќата при повремена употреба.