K 3 Premium

K 3 Premium има мотор што се лади со вода и е опремен со резервоар за средство за чистење, Црево од 6 m, филтер за вода, Црево за напојување на Врио – моќен пиштол за брзо поврзување и ротирачка млазница.