K 7 Compact Home

Компактен и корисен: K7 е компактен уред за чистење со вода под притисок со мотор со водено ладење. За честа употреба и отстранување на тврдокорна нечистотија, како на патеки, базени, велосипеди или големи возила.