NT 90/2 Me Classic *EU

Со својот великодушен контејнер од 90 литри, двојниот мотор NT 90/2 Me Classic смукалка за суво/мокро смукање може да вакуумира големи количества влажна и груба нечистотија. Со исклучителна моќност на вшмукување, лесно ракување и квалитет.

Технички карактеристики

Јачина на мотор max.: Мах. 2300 W
• Проток на воздух max.: 2 х 53 l/s
• Подпритисок max.: 225 / 22.5 KPa
• Волумен на резерварот за 90 l
• Тежина 19,0 kg
• Должина на електричен кабел 7,5 m
• Ниво на бучност 76 dB(A)
• Димензии LxBxH): 580×510×995mm