SG 4/4

 

* За чистење во место со чистачот на пареа Kärcher, т.е. времетраење на парење од 30 секунди со максимален притисок на пареа, 99,999% од обвиените вируси, како што се корона или вирус на грип (со исклучок на вирусот на хепатитис Б), се отстрануваат од нормални, тврди површини (основа на ПВЦ површина; во согласност со EN 16615) : 2015-06); Тест микроб: Test germ: modified vaccinia virus Ankara).*

Според prEN 16615, PVC под, Машина: SG 4/4 (Млазница на подот со ламели, 30cm / sec., максимален притисок на пареа, минимум VapoHydro) Тест-микроб: Enterococcus hirae ATCC 10541