TB 42

TB 42 е портална автоматска машина за автоматско перење на тешки товарни возила на отворено. Возилото е поставено од страна на клиентот. Тогаш порталот поминува низ возилото, кое треба да се измие и исчисти според индивидуалната избрана програма за перење. Подесување со 3 четки овозможува минимална височина од 4,25 метри и нуди целосна флексибилност за различни големини и типови на возила.