Trolley Classic IV

Количка Classic IV
Со преса за крпи за флексибилна употреба: пространи колички за чистење простор за складирање и четири кофи:2 од 4 литри и две од 15 литри. Сите се кофи се кодирани со боја. Димензии: 1.350 × 650 × 1.120 mm