WV 6 PLUS D500

Ергономскиот WV 6 Plus D500 од Kärcher  Ви овозможува да ги чистите прозорците на особено хигиенски начин, бидејќи не доаѓате во директен контакт со валканата вода.