WV 6 Plus *EU

Со иновативна технологија за отстранување и уште пофлексибилна примена: Безжичен чистач на прозорци WV 6 Plus за чисти прозорци без траги, во најкус можен рок.