Механички, рачно, индивидуално.

Барањата за ефикасно чистење се различни во речиси секој случај. Без разлика дали на тврди површини или на текстилни подни облоги: во Kärcher гарантирано ќе ја пронајдете вистинското решение.

Ние складираме машини за секаква специјализирана и сеопфатна употреба.