Чистење на теписи

Со машините за чистење теписи, со еколошките и безбедни средства за чистење и со методите на Kärcher, ефикасно, длабинско и ефективно ги чистиме теписите, теписоните, тапацираниот мебел. како и отстранување на дамки од текстил. Со соодветните додатоци, работата ја изведуваме на “лице место” без да треба да се вадат од просторијата.

Со наша помош, ја зголемувате вредноста на Вашата работна и домашна средина, а на ентеријерите ја враќате нивната важност: стариот станува нов, а дотраениот шик.

Абсорпција на нечистотија и непријатна миризба со

RM_768OA_МК