Приказ на еден резултат

Побрзо од правосмукалка – поудобно од метла. Безжични метли се користат кога чистењето сомправосмукалка е скапо, а конвенционалното метење е премногу засрамувачко.

ДОМ И ГРАДИНА

KB 5