Компресорски чистачи со ладна вода – ладен туш за тврдокорна нечистотија. Дневно чистење на уреди, возила и згради: Со притисок и висока транспортна моќност, компресорите со ладна вода ги елиминираат цврстите нечистотии. Идеални за големи површини.

-7%
ГОДИШНА АКЦИЈА

Машини за чистење со вода под висок притисок

HD 9/20-4 M Plus *EU-I

138,000.00ден
New

Машини за чистење со вода под висок притисок

HD 7/17 M Plus

76,000.00ден

Машини за чистење со вода под висок притисок

HD 7/17 P Modul

75,874.00ден

Машини за чистење со вода под висок притисок

HD 6/13 CX Plus

71,550.00ден
Годишна Акција

Машини за чистење со вода под висок притисок

HD 5/15 CX Plus + FR Classic

67,599.99ден
Годишна Акција

Машини за чистење со вода под висок притисок

HD 5/15 CX Plus

66,500.00ден

Машини за чистење со вода под висок притисок

HD 6/13 C Plus

62,929.99ден

Машини за чистење со вода под висок притисок

HD 6/15 P Modul

62,894.00ден
Годишна Акција

Машини за чистење со вода под висок притисок

HD 5/15 C Plus

59,300.00ден
Годишна Акција

Машини за чистење со вода под висок притисок

HD 8/18-4M Plus

Машини за чистење со вода под висок притисок

HD 8/18-4 P Modul