Приказ на сите 3 резултати

Машини за чистење со вода под висок притисок, со
моќна пумпа со коленестото вратило, керамички клипови и најнова технологија за запечатување.

New

Машини за чистење со вода под висок притисок

HD 9/20-4 Classic

New

Машини за чистење со вода под висок притисок

HD 7/18-4 Classic

NEW

Машини за чистење со вода под висок притисок

HD 6/15-4 Classic