Приказ на сите 3 резултати

Брзо и подобро чистење при ниска потрошувачка на енергија, ниска отпадна вода благодарение на остатоците од минерално масло: Многу предности зборуваат за корист на средствата за чистење Kärcher и производи за нега – се наменети за индустријата, занаетчиските продавници и прехранбените производители.